Co robimy:


Nasz oferta opiera się na następującym planie :

  1. Audyt wstępny – przegląd obecnie funkcjonujących rozwiązań i dokumentacji pod kątem zgodności z wymaganiami normy
  2. Szkolenie wstępne – wprowadzenie dla osób bezpośrednio związanych z projektem wdrożeniowym
  3. Identyfikacja, ocena i analiza głównych aspektów danego systemu
  4. Opracowanie dokumentacji systemowej – zgodnie z wymogami odpowiedniego systemu ( np. Księga Jakości, procedury systemowe i operacyjne, instrukcje, formularze)
  5. Szkolenia dla personelu i kadry kierowniczej – zapoznanie z nowymi procedurami i formularzami oraz funkcjonowaniem nowo wdrożonego systemu.
  6. Szkolenie audytorów wewnętrznych – przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania audytów wewnętrznych
  7. Audyty wewnętrzne – weryfikacja wdrożonego systemu i przeprowadzenie działań poaudytowych
  8. Przygotowanie do audytu certyfikującego– możliwość reprezentowania firmy podczas auditu wewnętrznego z zakresu audytowanego obszaru.

 

Zobacz co możemy zrobić dla Ciebie

(szczegóły oferty – kliknij w interesujący cię system)